Publicerad

Gratifikation till Kungsörs kommuns medarbetare

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att utdela en gratifikation till kommunens medarbetare som arbetat under coronapandemin. Alla politiska partier står enade bakom beslutet som innebär att medarbetare i omvårdsnära verksamheter får en gratifikation på 2000 kr. Övriga medarbetare som uppfyller vissa kriterier får en gratifikation på 1000 kr.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) berättar:

Kommunhuset

- Året 2020 har varit turbulent och det som tidigare varit normalt har fått omvärderats utifrån den coronapandemi världen befinner sig i. Kungsörs kommun har i likhet med övriga kommuner i Sverige blivit drabbade av coronapandemin. Aktiviteter har tyvärr ställts in på grund av social distansering, och sjukfrånvaron har ökat. Belastningen på kommunens medarbetare både i form av fastanställda och timanställda har varit tuff tidvis. Trots det har verksamheterna genomfört uppdraget utifrån medborgarnas bästa. Exempelvis har både grundskolan och förskolan upprätthållit sin verksamhet och socialförvaltningen har bedrivit en god verksamhet trots en stor personalpåverkan. Kommunen har jobbat med att ersätta möten i det verkliga livet med digitala alternativ samt att utöka möjligheterna till att sköta ärenden via e-tjänster.

- För att ge en uppmuntran till Kungsörs kommuns medarbetare som har arbetat under pandemin har alla politiska partier gemensamt beslutat att utdela en gratifikation i samband med detta. Alla anställda oavsett anställningsform, även våra vikarier och timanställda, som slitit under pandemin får del av gratifikationen.

Kriterier för gratifikation till Kungsörs kommuns medarbetare
Kommunstyrelsen beslutade i december att utdela en gratifikation till kommunens medarbetare som arbetat under Coronapandemin 2020. Beslutet innebär att gratifikationen ges till alla medarbetare som varit anställda under perioden 31 mars t o m 30 november och arbetat minst motsvarande halvtid (minst 742 timmar för timavlönade). Medarbetare i arbete nära brukare, barn och elever får en gratifikation på 2000 kr. Övriga medarbetare får en gratifikation på 1000 kr. Gratifikationen betalas ut med löneutbetalningen i januari 2021.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här