Publicerad

Budget för 2021 beslutad på kommunfullmäktige

Den sista november beslutade kommunfullmäktige om Kungsörs kommuns budget för 2021. Det var styrande Samverkan i Kungsörs budgetförslag som röstades igenom under mötet och kommunfullmäktige antog ramar för 2021 med plan för 2022-2023.

Kommunalråd Mikael Peterson.

Kommunalråd Mikael Peterson.

Kommunalråd Mikael Peterson (S) berättar:
-Efter ett gediget arbete i budgetsamtalen har vi kommit fram till beslut. Vi har stora utmaningar gällande demografi och ett hårt arbete som ligger framför oss. Vi måste anpassa oss efter hur verkligheten ser ut i dagsläget och de närmaste åren. Det är av största vikt att samtliga förvaltningar arbetar med att effektivisera verksamheterna genom nya arbetssätt och innovativa lösningar för att dämpa kostnadsökningar och få en hållbar ekonomisk framtid.

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden Angelica Stigenberg (S) säger:
- Vi ser en ekonomi som kommer vara mycket stram i hela kommunen de närmaste åren. Det är oroväckande då vi bland annat har ett meritvärde från avgångselever som måste höjas liksom många andra kunskapsresultat i skolan. Vi måste hitta ekonomiska lösningar som kan hålla över ett längre perspektiv. Det vi först och främst kommer göra är ha en lokalöversyn men vi är medvetna om att det inte kommer räcka hela vägen. Vi tittar på flera olika lösningar tillsammans med våra samverkanspartier och förvaltningen.

Ordförande för socialnämnden Linda Söder Jonsson (S) säger:
- Socialnämnden bedömer att de tillgängliga medlen som tillfördes i budget ska gå till att utöka personalresurser så att nya boendeplatser på Södergården kan öppnas, samt till hemtjänsten för att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg. Förvaltningen måste klara ökningar inom andra områden utan att resurser tillförs och vi måste tänka långsiktigt och investera i förebyggande verksamheter. För de äldre fortsätter satsningar på förebyggande hälso och trygghetsarbete genom öppna mötesplatser med syfte att skjuta upp mer omfattande insatser och motverka psykisk ohälsa och ensamhet. Ungas psykiska hälsa måste förbättras och tidiga insatser med stöd, råd och behandling ska prioriteras för utsatta barn och unga, samt deras föräldrar. Andra prioriteringar är tidiga insatser mot missbruk och social utsatthet och arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer.

En attraktiv kommun att bo och leva i

Kommunfullmäktige beslutade att prioriteringar i budget ska göras enligt Samverkan i Kungsörs förslag. Kommunalråd Mikael Peterson berättar vidare:
- Vi har några tuffa år framför oss men jag ser med tillförsikt på framtiden och att Kungsör är en bra ort och vi jobbar för att Kungsör skall vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Vi har skapat en bra plattform i och med att vi investerat i en ny skola och byggnation av äldreboende samt är på gång med att bygga en ny förskola. Vi kommer också satsa på nya platser inom äldreomsorgen samt få fram planer för mera bostäder.

Oförändrad skattesats

Kommunfullmäktige fastställde också skattesatsen för 2021 till oförändrat 22:03 per skattekrona. Kommunalråd Mikael Peterson säger:
- Vi är överens om oförändrad skattesats och vi ser att detta är en av många parametrar när man vill flytta till annan kommun samtidigt kommer vi följa upp det under året för att Kungsör ska vara en attraktiv kommun att bo i.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: