Publicerad

Framtidsdag med fokus på barn och unga

Ett av Kungsörs kommuns forum för diskussion om utveckling är Framtidsdag med våra politiker. Den här gången var ämnet:
Barn och unga i Kungsör.

Lina Ekdahl, Mikael Nilsson, Fredrik Bergh, Lena Dibbern

På Framtidsdagen deltar politiker från samtliga presidier, nämnder och styrelser, partiernas gruppledare samt ordförande och vice ordförande i revisionen.

Ungas hälsoutveckling

Med undersökningen Liv och hälsa ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som utgångspunkt arrangerades Framtidsdagen med tema Barn och unga i Kungsör

Liv och hälsa ung är en befolkningsundersökning som sker i samverkan med länets skolor. Det är elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet som under skoltid får svara på en webbenkät med frågor som bland annat handlar om livsvillkor, hälsa, boendemiljö, levnadsvanor, skoltrivsel och sociala relationer.

Deltagande över länk

Den här gången genomfördes Framtidsdagen digitalt och föredragande från Kungsörs kommun var Lina Ekdahl och Mikael Nilsson från Kultur- och fritidsenheten, Fredrik Bergh från Barn- och utbildningsförvaltningen och Lena Dibbern från Socialförvaltningen. Representanter från Region Västmanland presenterade bland annat resultatet av undersökningen Liv och hälsa ung. Under dagen diskuterade vi bland annat:

  • Hur mår barn och unga i Kungsör idag?
  • Hur ser förutsättningarna ut för en bra hälsa hos barn och unga i Kungsör?
  • Vad kan vi tillsammans göra för att förbättra barn och ungas hälsa i Kungsör?

Återkommande koncept för framtidsdiskussion

Framtidsdagarna är ett återkommande koncept. Här är syftet att skapa en gemensam bild av nuläget och diskutera utveckling inom framtida utmaning för kommunen. Varje Framtidsdag resulterar i ett uppdrag inom det aktuella ämnet för deltagande förvaltningar.

Tidigare Framtidsdagar har haft fokus på:

  • Framtidens förskola
  • Äldreomsorg
  • Arbetsmarknad, vuxenutbildning och näringsliv
  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning
  • Lokalförsörjning

Stort tack till arrangör, presentatörer och deltagare för en informationsrik och givande dag.

Nästa Framtidsdag sker under våren 2021.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: