Publicerad

Rikspolischefen besökte Västra Mälardalen - ger gott betyg till kommunerna

Från vänster: Stefan Persson, kommunpolis, Anders Thornberg, rikspolischef, och Andreas Ahlsén säkerhetssamordnare i Kungsörs och Arbogas kommuner.

Rikspolischefen Anders Thornberg besökte i veckan lokalpolisområde Västra Mälardalen. Under besöket träffade han även kommunernas säkerhetssamordnare som berättade om den samverkan som har byggts upp och de utmaningar som finns.

Huvudsyftet med rikspolischefens besök var att träffa sin egen organisation, lokalpolisområde Västra Mälardalen i vilket Arboga, Kungsör, Köping och Hallstahammars kommuner ingår. I samband med detta bjöd lokalpolisen in kommunernas säkerhetssamordnare för att tillsammans med respektive kommunpolis informera om det positiva samarbetet som finns.

- Jag tycker det är ett bra betyg för oss som kommun, att Polisen själva bjuder in en extern aktör för att belysa det arbete som görs mellan lokalpolisen och kommunen, till sin högsta chef, säger Andreas Ahlsén som är säkerhetssamordnare i Arboga och Kungsörs kommuner.

Kommunerna och polisen har under drygt ett år arbetat för att sätta en ny samverkansmetod och att skapa gemensamma lägesbilder som underlag för att kunna genomföra insatser i både trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte.

- Genom en bra samordning och samverkan blir vi bättre på att styra de resurser som finns, samt se vad vi behöver göra på kort och lång sikt. Vi tog också tillfället i akt att framföra vikten av att vi alla har behov av att arbeta ännu mer förebyggande och framförallt när det gäller att ha en ökad närvaro i samhället, säger Andreas Ahlsén.

Rikspolischef Anders Thornberg berättade att den täta samverkan som finns mellan polis och kommunerna i Västra Mälardalen är ovanlig och att han inte hört talas om så många liknande samarbeten i Sverige.

- Jag fick ett väldigt positivt intryck, det är bra att man använder IT-lösningar för att kunna sammanställa lägesbilden. En förutsättning för att kunna jobba med de här sakerna är en gemensam lägesbild, att kommunen uppfattar saken på samma sätt som polisen. Sedan måste alla hjälpas åt med det brottsförebyggande arbetet. Vi kommer att utöka resurserna i kommunerna och det kommer att märkas, säger rikspolischefen Anders Thornberg.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: