Publicerad

Så här arbetar vi i Kungsör med coronapandemin

I Kungsör följer vi utvecklingen av pandemin covid-19 noga och arbetar hela tiden aktivt för att minska takten på smittspridning, skydda riskgrupper och samtidigt hålla våra verksamheter igång i så stor utsträckning som det är möjligt.

Varje förvaltning och bolag arbetar i sina ledningsgrupper utifrån de behov som finns. Vi säkerställer rutiner, prioriterar om och planerar utifrån beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och smittskyddsläkare. Vi förbereder oss för att hantera situationen långsiktigt.

Här är ett filmklipp från Företagsfrukost i maj, med näringslivschef Ida-Maria Rydberg och kommundirektör Claes-Urban Boström som berättar mer om läget i Kungsör och vilka åtgärder vi vidtagit.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: