Publicerad

Med anledning av corona: Så här arbetar kommunledningen

Först vill vi rikta ett stort tack till alla medarbetare som nu gör ett fantastiskt jobb med att säkerställa så att vi skyddar de riskgrupper som finns och som tar hand om våra kommunala verksamheter på ett strålande sätt trots läget vi nu befinner oss i.

Sannolikt så kommer läget att bli tuffare och mer ansträngt än idag och en uppmaning till oss alla är att ta eget ansvar i att minska smittspridning genom att följa råd och rekommendationer från regionens smittskyddsläkare och ansvariga myndigheter som Folkhälsomyndigheten.

Ledningsgruppen tillsammans med våra verksamheter arbetar aktivt med frågan för att minska takten på smittspridning, skydda riskgrupper och samtidigt hålla våra verksamheter igång i så stor utsträckning som det är möjligt. Varje förvaltning och bolag arbetar i sina ledningsgrupper utifrån de behov som finns. Vi säkerställer rutiner, prioriterar om och planerar för nya riktlinjer utifrån beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och smittskyddsläkare. Vi förbereder oss för att hantera situationen långsiktigt.

www.kungsor.se/corona samlar vi all information i ämnet och vi uppdaterar sidan när nya riktlinjer eller beslut fattas.

Här är ett filmklipp från Företagsfrukost i maj, med näringslivschef Ida-Maria Rydberg och kommundirektör Claes-Urban Boström som berättar mer om läget i Kungsör och vilka åtgärder vi vidtagit.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: