Publicerad

Folkhälsomyndigheten: Stanna hemma om du är sjuk

Risken för smittspridning av coronaviruset/covid-19 i Sverige bedöms som mycket hög. I Kungsör följer vi utvecklingen noga och har ett tätt samarbete med andra myndigheter och organisationer i länet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom som snuva, hosta eller feber, eller om det är på väg att bryta ut, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Du som är sjuk ska stanna hemma från jobb och skola. Det gäller även om du har lindriga symptom. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför har Kungsörs kommun infört besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden samt på våra gruppbostäder.

Alla kommunens verksamheter fortgår. Om situationen förändras är vi förberedda med planering för personalförsörjning och ändrade verksamhetsrutiner.

Generella tips för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset:

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 för allmänna frågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: