Publicerad

Positivt resultat för Kungsörs kommun i SCB:s medborgarundersökning 2019

Nu är resultatet av medborgarundersökning klar. I Kungsör skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år och svarsandelen för Kungsörs kommun blev 40 procent. 

Medborgarna är nöjda med kommunen i dess helhet samt bemötandet vid kontakt med tjänstemän eller annan personal i kommunen och många kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Kungsör.

Tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten! Resultatet kommer att användas i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Undersökningen består av tre delar, medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index), medborgarnas syn på kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) och medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här