Publicerad 23 oktober kl.09.54

Kommunstyrelsens möte i korthet 21/10

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när politikerna i Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 21 oktober.

Bild på ordförandeklubba.


Vindskydd på Åsen

Ett medborgarförslag föreslår att ett nytt vindskydd byggs på åsen där det en gång funnits ett.

Kommunstyrelsen föreslår att anslå 25 000 kr till investeringen och avsätta 2000 kr i årligt underhåll. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Torget i Valskog

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp bredvid den befintliga.

Kungsörs Kommunteknik konstaterar att kabeltrummorna redan är borttagna.

Kommunstyrelsen föreslår att bevilja medel med 13 500 kr för inköp av sittgrupp. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Delårsbokslut för Kungsörs kommun

Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommunen på årsbasis om 7,6 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor bättre än budgeterat)

Kommunstyrelsen föreslår att lägga delårsbokslutet per den 31 augusti med godkännande till handlingarna. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 oktober 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: