Publicerad

Kommunstyrelsens möte i korthet 21/10

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när politikerna i Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 21 oktober.

Bild på ordförandeklubba.


Vindskydd på Åsen

Ett medborgarförslag föreslår att ett nytt vindskydd byggs på åsen där det en gång funnits ett.

Kommunstyrelsen föreslår att anslå 25 000 kr till investeringen och avsätta 2000 kr i årligt underhåll. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Torget i Valskog

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp bredvid den befintliga.

Kungsörs Kommunteknik konstaterar att kabeltrummorna redan är borttagna.

Kommunstyrelsen föreslår att bevilja medel med 13 500 kr för inköp av sittgrupp. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Delårsbokslut för Kungsörs kommun

Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommunen på årsbasis om 7,6 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor bättre än budgeterat)

Kommunstyrelsen föreslår att lägga delårsbokslutet per den 31 augusti med godkännande till handlingarna. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: