Publicerad

Vad tycker du om din kommun?

Nu är det dags för den årliga medborgarundersökningen i Kungsörs kommun. Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Dina svar är viktiga för oss.

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som gör undersökningen på uppdrag av kommunen. Enkäten skickas ut till ett urval av invånarna i åldrarna 18-84 år. I Kungsör får cirka 800 personer enkäten. SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Så går medborgarundersökning till

Det är SCB som slumpmässigt drar ett urval av invånare i åldrarna 18–84 år ur befolkningsregistret. Den som deltar får först ett mejl med inloggningsuppgifter till webbenkäten och sedan ett brev med pappersenkäten. På SCB:s webbplats finns det möjlighet att svara på engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten finns också tillgänglig på arabiska. Resultatet av undersökningen presenteras i december.

Frivilligt att svara

Om du har blivit utvald att delta vill vi gärna att du svarar på enkäten. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Det är din uppfattning som vi är intresserad av; du behöver inte ha egna erfarenheter för att kunna svara. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten.

Hjälp oss bli bättre

När SCB har samlat in svaren sammanställer de resultatet till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen i kommunen och kommunens förvaltningar. Om du svarar på enkäten har du möjlighet att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete.

Rekordmånga får enkäten

Totalt är det 135 kommuner runt om i Sverige som deltar och 161 500 personer som får enkäten i brevlådan. Aldrig tidigare har så många personer fått medborgarundersökning under ett och samma år, enligt SCB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här