Publicerad 10 april kl.09.30

Inga uppgifter om att personer med kopplingar till IS har återvänt till Kungsör

Kungsörs kommun och Polisen har inga uppgifter om att personer med kopplingar till IS har återvänt till Kungsör, i nuläget finns heller inget som tyder på att vi i närtid kommer att ha återvändare med IS-koppling. Korrekt och aktuell information i dessa frågor får kommunen vid behov från Säpo via Polisen.

​CVE, Centrum för våldsbejakande extremism, har gått ut med uppgifter om tidigare återvändande personer med kopplingar till IS. Det är inga uppgifter som rör närtid, utan 1-3 år tillbaka i tiden. I listan nämns Kungsör som en av de kommuner där någon person eventuellt skulle kunna ha återvänt. I informationen från CVE står att det möjligen kan ha återvänt 1 till max 5 personer, det är dock ingen garanti att någon av dem faktiskt har återvänt till Kungsör. Den information kommunen har delgetts från Polisen är att det inte finns några uppgifter om varken tidigare eller framtida återvändare.

Kungsörs kommun arbetar sedan flera år tillbaka förebyggande inom området våldsbejakande extremism. Bland annat har utbildningsinsatser genomförts och vi arbetar aktivt i nätverket mot våldsbejakande extremism i Västmanland. Vi har också ett aktivt och bra samarbete med Polisen kopplat till dessa typer av frågor.


Andreas Ahlsén
Säkerhetssamordnare

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 maj 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: