Publicerad

Inga uppgifter om att personer med kopplingar till IS har återvänt till Kungsör

Kungsörs kommun och Polisen har inga uppgifter om att personer med kopplingar till IS har återvänt till Kungsör, i nuläget finns heller inget som tyder på att vi i närtid kommer att ha återvändare med IS-koppling. Korrekt och aktuell information i dessa frågor får kommunen vid behov från Säpo via Polisen.

​CVE, Centrum för våldsbejakande extremism, har gått ut med uppgifter om tidigare återvändande personer med kopplingar till IS. Det är inga uppgifter som rör närtid, utan 1-3 år tillbaka i tiden. I listan nämns Kungsör som en av de kommuner där någon person eventuellt skulle kunna ha återvänt. I informationen från CVE står att det möjligen kan ha återvänt 1 till max 5 personer, det är dock ingen garanti att någon av dem faktiskt har återvänt till Kungsör. Den information kommunen har delgetts från Polisen är att det inte finns några uppgifter om varken tidigare eller framtida återvändare.

Kungsörs kommun arbetar sedan flera år tillbaka förebyggande inom området våldsbejakande extremism. Bland annat har utbildningsinsatser genomförts och vi arbetar aktivt i nätverket mot våldsbejakande extremism i Västmanland. Vi har också ett aktivt och bra samarbete med Polisen kopplat till dessa typer av frågor.


Andreas Ahlsén
Säkerhetssamordnare

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: