Publicerad

Kommunstyrelsens möte i korthet 25/3

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när politikerna i Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 25 mars.

Bild på ordförandeklubba.

Du kan läsa hela kallelsen med alla ärenden här.

Du kan läsa mer om kommunens politiska organisation här.

Arrangera en Kungsörsdag

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att en Kungsörsdag arrangeras varje eller vart annat år. Tanken med dagen är att medborgarna ska kunna gå, cykla eller åka runt i kommunen och titta på olika verksamheter, till exempel reningsverket, kommunhuset, skolor, förskolor, sporthall, ishall, lokaler i Gersillaområdet och badhuset. Det önskas också att få företag och organisationer intresserade av att visa upp sina verksamheter.

I Kungsörs kommun jobbar vi kontinuerligt med att förbättra vår tillgänglighet och service. Dels för medborgare, dels för företagare och för våra besökare. Vi instämmer med förslaget om att en särskild tillägnad Kungsörsdag kan vara en väg för att ytterligare tillgängliggöra och visa upp olika verksamheter i Kungsör.

Ett förslag på hur en Kungsörsdag skulle kunna se ut tas fram och beslut i frågan kommer att fattas i kommunfullmäktige.

Utställning i tomma skyltfönster

Ett medborgarförslag föreslår att använda tomma skyltfönster för bildutställning av till exempel gamla Kungsör i de affärslokaler som står tomma.

Kungsörs kommun jobbar sedan en tid tillbaka med att få till utställningar av olika slag i tomma affärslokaler. Här kan man tänka sig att hembygdsföreningar, konstföreningar eller konstnärer, fotografer, hemslöjd eller andra intressanta utställningar ges möjlighet.

Vi tror att om vi kan få ett större intresse för centrum så ökar också intresset för fastighetsägarens lokal på sikt och vi tillsammans hjälps åt att skapa en större rörlighet och därmed mer möjlighet till affärer i Kungsör. Våra lokala förmågor får dessutom under en period möjligheten att visa upp sina alster och därmed kanske få chansen att, för de som vill, sälja sina verk. Andra kanske bara vill visa upp dem eller låta kommunens invånare få uppleva hur det var förr i Kungsör genom olika former av utställning.

I detta koncept ser vi möjligheten att använda skyltfönstren som utställningsyta för olika konstformer där bilder över gamla Kungsör kan vara en.

Remissvar gällande avfallstaxa 2020 VafabMiljö

Kommunalförbundet VafabMiljö har sänt över ett förslag till ny avfallstaxa till medlemskommunerna. I samverkan med Köping och Arboga har Kungsörs kommun skrivit ett remissvar. Generellt anser vi att det är en bra idé med en gemensam avfallstaxa men har en del synpunkter på förslaget.

Några av synpunkterna i vårt remissvar till VafabMiljö är till exempel:
- förslaget saknar en långsiktig budget för utvecklingen av avgifterna
- avgifter för ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna är väl tilltagna
- förslaget innebär en orimlig ökad kostnad för hemkompostering
- förslaget saknar förenklingar och förbättringar för kunden

Bokslut 2018

I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 4,7 miljoner kronor som resultat för 2018, vilket är 2,2 miljoner kronor under budget.

Bokslutet ska antas på nästa sammanträde för kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: