Publicerad

Kommunstyrelsens beslut i korthet 22/10

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när politikerna i Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 22 oktober.

Bild på ordförandeklubba.

Du kan läsa hela kallelsen med alla ärenden här.

Du kan läsa mer om kommunens beslutsprocess här.

Gåva från tennisklubben

I samband med uppdraget att göra en ny detaljplan för Borgvik ville kommunen sammanföra tre fastigheter till en. Två av fastigheterna ägdes av kommunen, den tredje ägdes av Kungsörs tennisklubb. Det gäller en tennisbana och en mindre byggnad för omklädning och dusch. Tennisklubben har inte längre någon verksamhet och när den upphörde fattades inte nödvändiga beslut
för att kommunen skulle kunna överta fastigheten. Föreningen startades upp på nytt för att den skulle kunna läggas ner på rätt sätt.
Som motprestation för att få överta tennisbanan vid Borgvik har kommunen lovat att:
- Skapa möjlighet att spela tennis på skolgården till den nybyggda skolan och
- Se över förutsättningarna för ny anläggning för tennisspel om en ny tennisklubb
bildas.

Rådgivning för företag

Kommunstyrelsens politiker godkände ett förslag om länsgemensam rådgivning till nya företag. Målsättningen är att få fler startade företag som går med vinst och finns kvar en längre tid.

Nyföretagarcentrum ska bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga kommuner enligt förslaget. Kostnaden för Kungsörs kommun per år blir 17 000 kronor.

Stöd till svensk köttproduktion

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lämnade Madelene Fager och Petter Westlund, båda (C), in ett nämndinitiativ med önskemål om tidsbegränsat stöd för svensk köttproduktion. Bakgrunden var sommarens extrema torka och de konsekvenser det får för det svenska lantbruket.
Kommunstyrelsen beslutade att initiativet ska ses som en viljeinriktning och att kommunen ska öka inköpen av svenskt kött i den mån det är möjligt under en period om åtta månader.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här