Publicerad

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 4 juni.

Bild på ordförandeklubba.

Du kan läsa hela protokollet med alla ärenden här.

Du kan läsa mer om kommunens beslutsprocess här.

Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen

Näringslivskontoren i Kungsör, Köping och Arboga har tagit fram ett förslag till gemensam näringslivsstrategi. Den är en del i de tre kommunernas fördjupade samverkan.

Syftet med strategin är att tillsammans stärka det lokala/regionala näringslivet. Målet är fler invånare, fler företag och fler besökare till region Västra Mälardalen. Strategin har två fokusområden – kompetens och attraktivitet. Områdena har tagits fram tillsammans med lokala näringslivet i de tre kommunerna.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget till Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen. Beslutet gäller under förutsättning att även Köpings och Arboga kommuner fattar motsvarande beslut.

Investering och renovering etapp 2, Södergården

Socialnämnden har tagit ett principbeslut om renovering av Södergårdens äldreboende. Förutom stambyte och ytskiktsrenovering ska en boendeenhet delas upp till två vilket ger cirka tio lägenheter per enhet. För att det ska bli möjligt måste bland annat en ny korridor sätts upp.

Renovering och uppdelning av en boendeenhet har kostnadsberäknats till cirka 28 miljoner kronor. Kommunstyrelsen gav klartecken till att påbörja renoveringen av Södergården och beviljade investeringen.

Nytt kultur- och fritidspolitiskt program

En parlamentarisk kommitté har under vintern arbetat fram ett förslag till uppdatering av kommunens kultur- och fritidspolitiska program som ska gälla 2018-2021. Programmet är ett övergripande dokument som berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet.

Inför arbete med det nya programmet har det tidigare programmet utvärderats. Vintern innehöll, förutom möten i den parlamentariska kommittén, dialogmöten med föreningsliv och andra aktörer, och även utskick och enkäter bland annat på kommunens webbplats.

Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att anta förslaget till nytt program. Kommunstyrelsen föreslås vara ansvarig för uppföljning av programmet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här