Publicerad

Kinnekulle förskola prisades för god arbetsmiljö

Bild på vinnare och nominerade till Kultureken.

Cheferna från de tre verksamheterna som nominerades till Kultureken: Kristin Fernerud, VIVA, Päivi Karlsson, Kinnekulle förskola och Christer Zegarra Eriksson, Arbetsmarknad och försörjning.


 

Glädje genomsyrar såväl arbetet på Kinnekulle förskola som relationerna mellan personal, föräldrar och barn. Idag tog biträdande förskolechef Päivi Karlsson emot kommunens kultur- och arbetsmiljöpris, Kultureken.

Kultureken är ett internt pris för kultur och bemötande som delades ut för första gången i år. De tre nominerade arbetsplatserna inom Kungsörs kommun var VIVA, Kinnekulle förskola och Arbetsmarknad och försörjning.

- Det här är ett betydelsefullt pris. Glädje i en arbetsgrupp gör att vi presterar mer. Vi tillbringar mycket tid på jobbet och därför är arbetsmiljön viktig, säger kommunchef Claes-Urban Boström.

Bemötande och kultur

För att vinna Kultureken ska arbetsplatsen uppfylla fem kriterier:

• Utvecklande och engagerande ledarskap

• Bemötande och värdeskapande kultur

• Aktivt arbetsmiljöarbete som är förebyggande och hälsofrämjande

• Engagerade och delaktiga medarbetare

• Samverkan och samarbete på arbetsplatsen, mellan arbetsplatser och i kommunen som helhet

Kulturekens vandringspris överlämnades till Kinnekulle förskola tillsammans med en summa pengar som ska användas till en personalaktivitet.

Vandringspris i ek

- Vi känner tillit och stolthet på vår arbetsplats. Vi vill se varje människa som någon som har ett värde och det finns bara en väg att göra det – tillsammans, sa biträdande förskolechef Päivi Karlsson.

Vandringspriset är tillverkat av konstnären Jonas Eriksson från Torpa. Han har klätt in en nedfallen gren från en ek i kopparplåt.

- Eken är ett rustikt och hållbart träslag. Personerna som är nominerade till priset är väl rustade och står upp för sina ideal, sa han under prisutdelningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: