Publicerad

Västra Mälardalens samverkan visar vägen i Almedalen

Den 4 juli deltar kommunerna Köping, Arboga och Kungsör i Almedalsveckan tillsammans med representanter från näringslivet, Kommunutredningen och SKL. Kommunerna i Västra Mälardalen har tillsammans med näringslivet format en samverkan som är unik i landet.

Bild från seminarium under Almedalen 2017.

Fullsatt under Västra Mälardalens seminarium under Almedalsveckan 2017.

Sveriges kommuner står inför flera stora utmaningar. För att även fortsättningsvis kunna leverera och utveckla högkvalitativa tjänster så krävs andra arbetssätt, nya samarbetsformer och användning av ny teknik. Fokus för samverkan är att bättre tillvarata kompetens och att effektivisera välfärdsuppdraget.

Bidrar i kommunutredning

Köping, Arboga och Kungsör har tagit en aktiv roll i regeringens så kallade kommunutredning. Utredningens uppgift är att ta fram en strategi för att stärka kommunernas möjligheter att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Genom kommunutredningens förslag om avtalssamverkan så kan samverkan i Västra Mälardalen fördjupas.

Tillsammans på scen

I Almedalen står kommunerna och näringslivet i Västra Mälardalen tillsammans på scen. Kommunutredningens ordförande och huvudsekreterare samt SKLs ordförande medverkar också i seminariet.

Läs mer om projektet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: