Publicerad

Vad tycker du om din kommun?

Just nu pågår medborgarundersökningen i Kungsörs kommun. Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva på och om kommunens service. Dina svar är viktiga för oss.

Bild på person med papper

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som gör undersökningen på uppdrag av kommunen. Enkäten skickas ut till ett urval av invånarna i åldrarna 18-84 år. I Kungsör har cirka 800 personer fått enkäten.

Frivilligt att svara

Om du har blivit utvald att delta vill vi gärna att du svarar på enkäten. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i kommunen. Det är din uppfattning som vi är intresserad av; du behöver inte ha egna erfarenheter för att kunna svara. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten.

Hjälp oss bli bättre

När SCB har samlat in svaren sammanställer de resultatet till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen i kommunen och kommunens förvaltningar. Om du svarar på enkäten har du möjlighet att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: