Publicerad

Kungsör fortsätter att växa

Statistiska centralbyråns (SCB:s) senaste halvårsrapport visar att Kungsörs kommun nu har 8 558 invånare. Det är en ökning med 126 personer sedan årsskiftet.

Under första halvåret var det ett födelseöverskott på 11 personer. Det var ett invandringsöverskott på 63 personer samt ett inrikes flyttningsöverskott på 45 personer. Under perioden gifte sig 42 personer medan 20 personer skilde sig.

Diagram över befolkningstillväxt.

Diagrammet visar Kungsörs befolkningsutveckling sedan år 1990. Sedan år 2012 har befolkningen ökat med 528 personer.

Varmt välkomna alla nya Kungsörsbor!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här