Publicerad

Effektivare och miljövänligare administration med ”Digitala utskick”

Från och med den 1 januari 2017 kommer alla handlingar att skickas digitalt till kommunens förtroendevalda.

Torsdagen den 25 november genomfördes en träff där projektgruppen informerade om hur de digitala utskicken kommer att gå till och vilket stöd de förtroendevalda kommer att få i övergångsfasen från pappersutskick till digitala utskick. Under kvällen framhöll kommunstyrelsens ordförande Pelle Strengbom att detta är ett kliv framåt för kommunen. Ordförande betonade även vikten av att vi följer med i den digitala utvecklingen och att införandet förenklar kommunens administration. Att det dessutom bidrar till en miljövänligare hantering av alla de handlingar som regelbundet skickas ut till kommunens drygt 90 ledamöter är vi alla mycket tacksamma för.

I och med införandet av digitala utskick får alla förtroendevalda en kommunal epostadress som kommer att publiceras på kommunens webbplats.

För att kunna ta emot, läsa och spara utskickade handlingar får varje ledamot en läsplatta att använda i sitt politiska uppdrag

Kungsörs politiker får information om digitala utskicka av kallelser

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: