Publicerad

Ta del av kommunens årsredovisning och budget

Kommunen ska erbjuda invånarna service och stöd. Förutom den lagstadgade verksamheten bestämmer våra politiker vad kommunen mer ska satsa på. Allt har ett samband med hur mycket pengar kommunen har att röra sig med. Hela denna ekvation sammanfattas varje år i en budget och en årsredovisning.

Bild på årsredovisning

Så här gick 2015

 • Ett litet, men dock överskott, på 2,7 miljoner kronor. Att överskottet blev litet förklaras bland annat av ett stort underskott för socialnämnden.
 • Folkmängden ökade till 8 343 invånare.
 • Kommunalskatten var oförändrad (22:03 kronor).

Det här är förväntningarna på 2016

 • Med skatteintäkter och statsbidrag finns 445 miljoner kronor till verksamheten.
 • Ett överskott på 4,5 miljoner läggs i budgeten.
 • Kommunalskatten förblir oförändrad.

Alla hushåll i Kungsör har fått den förenklade årsredovisningen och budgeten i brevlådan. Vill du ha ytterligare ett exemplar är du välkommen att kontakta kommunens ekonomichef.

Budgetbeslut i november och februari och årsredovisning i maj därefter fortsätter planeringen

Kommunens verksamhet är mål- och resultatstyrd och de olika verksamheterna jobbar hela tiden med att planera, analysera och följa upp de uppsatta målen och resultaten.

Det är i kommunfullmäktige våra folkvalda politiker slutligen antar och godkänner;

 • Budgeten för 2016 (november 2015, med återrapport februari 2016)
 • Årsredovisningen för 2015 (maj 2016).
  Vid det sammanträdet godkändes även de kommunala bolagens och förbundens årsredovisningar.
 • Budgetramar och planer för de kommande tre åren (juni 2016)


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: