Publicerad

Medborgarlöften för ett tryggare Kungsör

Minska den drogrelaterade nyrekryteringen av unga och en förbättrad trafikmiljö. Det är vad polisen i Västra Mälardalen och Kungsörs kommun ska satsa extra på under 2016, enligt de förnyade medborgarlöftena som undertecknades i dag.

Björn Wilhelmsson och Classe Boström undertecknar medborgarlöftena

Kungsörsborna har, genom medborgardialoger och enkät på kommunens webbplats, varit inblandade i att ta fram de nya medborgarlöftena.

I den dialogen har invånarna uppmärksammat trafikmiljön på ett antal platser i kommunen och att ett extra fokus för att minska narkotikabrottsligheten bland unga behövs. Detta har polisen och kommunen tagit fasta på i de förnyade medborgarlöftena.

– Resultatet av medborgarlöftena är vad kungsörsborna, polisen och kommu-nen gemensamt tycker är viktig att satsa extra på under året. Det är också en del i polisens arbete med att öka tryggheten och minska brottsligheten i kom-munen, säger Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen.

De första medborarlöftena för Kungsörs kommun skrevs under av polis och kommunen under 2015.

– Det är viktigt att det arbetet som vi påbörjat fortsätter i samma takt. De om-råden vi kommit överens om och som kommit fram från medborgardialogerna känns väldigt bra och väl motiverade att jobba vidare med. Vi måste vara rädda om och ta väl hand om våra ungdomar, det är utan tvekan vårt gemen-samma ansvar som samhälle, säger kommunchef Claes-Urban Boström.

Björn Wilhelmsson och kommunchef Claes-Urban Boström skrev under löftet i dag under en gemensam träff i Kungsörs kommunhus.

Medborgarlöften i Kungsörs kommun 2016

Med tidigare samverkansöverenskommelse, medarbetarsamtal och medborgardialoger som grund har polisen och Kungsörs kommun beslutat att formulera gemensamma medborgarlöften inom två huvudområden – ungdomar och narkotika samt trafik.

Följande åtgärder ska genomföras under 2016:

 • Polisen och kommunen ska gemensamt genomföra nattvandringar vid följande tillfällen:
  - Köpingsfesten 27 maj
  - Skolavslutning 10 juni
  - Thor Modéndagarna 26 augusti
  - Lucia 9 december

Vid nattvandringarna deltar poliser, polisens volontärer, kommuntjänstemän, politiker och föräldrar.

 • Polisen och kommunen ska under våren, i samarbete med Lions, genomföra en informationskväll om droger, för föräldrar till ungdomar i skolår 7-9.
 • Polisen och kommunen ska under hösten genomföra ANDT*-dagar på Kung Karls skola, med information till elever i år 7 och skolpersonal på dagtid, samt information till föräldrar en kväll.
 • Polisen och kommunen ska gemensamt hålla orossamtal med ungdomar, som är i riskzon för att hamna i drogmissbruk, samt deras föräldrar.
 • Kommunen ska göra fysiska åtgärder för att försvåra parkering på cykelbanan utanför Systembolaget.
 • Kommunen ska se över, och vid behov åtgärda, handikapparkeringar på Drottninggatan.
 • Kommunen ska se över, och vid behov åtgärda, trafikskyltningen på Drottninggatan.
 • Kommunen ska via vaktbolaget Securitas öka övervakning och rapportering av felparkerade fordon i Kungsörs Centrum.
 • Polisen ska intensifiera övervakning och rapportering gällande felaktiga trafikbeteenden i tätortsmiljöerna i kommunen.
 • Polisen ska intensifiera hastighetskontrollerna på Arbogavägen (gamla E18) genom Valskog.

Om medborgarlöften:

Medborgarlöften är en del av den nya styrningen av polisen. Det innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar med lokalt. Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som funnits tidigare mellan kommun och polis.

 Medborgarlöfte för Kungsörs kommun 2018PDF

 

*ANDT står för Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: