Publicerad

Beslut fattat om inriktning på skolbygget

Det planerade bygget av ny skola i Kungsör ska omfatta både en mellanstadie- och en högstadiedel. Det blev beslutet när kommunfullmäktige på sammanträdet måndag den 9 juni röstade om de två olika alternativ som tagits fram.

Beslutet innebär att man utreder vidare och projekterar för att bygga en ny 4-6- och 7-9-skola centralt i Kungsör, i anslutning till de delar av Kung Karls skola som inte rivits. Beslutet innebär också att Haga- och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera två förskoleavdelningar.

Jämnt röstresultat

Efter debatt och en muntlig röstning begärdes votering. Det innebär att de två förslagen ställdes mot varandra som ett ja- och ett nej-alternativ och att alla ledamöter i tur och ordning fick rösta.

De två alternativen

  • Ja-alternativet var förslaget om en ny 7-9-skola, och att Hagaskolan omorganiseras till F-3-skola och Västerskolan till 4-6-skola. Det förslaget fick på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj flest röster.
  • Nej-alternativet var förslaget om en ny 4-6- och 7-9-skola, samt att Haga- och Västerskolan blir F-3 skolor.

Röstningen slutade med att 17 ledamöter röstade ja och 19 ledamöter röstade nej. En ledamot avstod att rösta.

Vad händer nu?

Nu kommer arbetet att börja med utredning och projektering av den nya 4-6 och 7-9-skolan. Fler beslut i ärendet kommer att tas i kommunfullmäktige under arbetets gång, när mer detaljerade kostnadsberäkningar finns.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: