Publicerad

Beslut i kommunstyrelsen om skolbygget

På kommunstyrelsens (KS) sammanträde måndag den 24 februari fanns byggandet av Kungsörs nya skola som en punkt på dagordningen. KS skulle fatta beslut om vilket alternativ man skulle förorda kommunfullmäktige (KF) att utreda vidare.

En styrgrupp med representanter från samtliga politiska partier som finns representerade i KF samt kommunchefen har sedan frågan senast var uppe i KF arbetat fram olika alternativ för skolbygget. Det har utmynnat i två huvudförslag.

De två förslagen i korthet:

  • En ny 4-6- och 7-9-skola byggs. Förslaget innefattar även att Haga- och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera två förskoleavdelningar.
  • En ny 7-9-skola byggs. Förslaget innefattar även att Hagaskolan blir en F-3 skola med två förskoleavdelningar och Västerskolan blir en 4-6-skola med två förskoleavdelningar.

Efter överläggningar och omröstningar bestämdes att ärendet skulle avgöras under pågående möte. Ledamöterna i KS röstade därefter om vilket förslag KS skulle föreslå KF att utreda vidare.

Resultatet av omröstningen

Med röstsiffrorna fem mot fem och en nedlagd röst blev det kommunstyrelsens ordförandes röst som fällde avgörandet. Resultatet blev att kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fortsätta utreda förslaget om en ny 4-6- och 7-9-skola.

Två ledamöter reserverade* sig mot beslutet.

Frågan tas upp i nästa kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kommer att fatta ett beslut om skolbygget på nästa sammanträde som äger rum måndag den 10 mars, klockan 18.30 i Centrumgården.

*Reservera sig mot ett beslut betyder att man motsätter sig beslutet eller tycker annorlunda än vad som beslutats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: