Publicerad

Kommunfullmäktige har sagt sitt – centerpartiets skolförslag fick flest röster

Måndagskvällen den 10 juni var Centrumkyrkan i Kungsör välbesökt. Kommunfullmäktige (KF) höll sitt sista möte innan sommar och semestrar, och på dagordningen stod bland annat frågan om Kungsörs nya skola.

Livliga diskussioner med många argument, frågor och replikskiften gjorde att mötet blev av det längre slaget.

Till slut kunde kommunfullmäktiges ordförande Rigmor Åkesson (S) presentera tre förslag som ledamöterna hade att ta ställning till:

  1. Alternativ 1 är det förslag som arbetades fram som första förslag. Förslaget är framtaget av arkitektfirman AQ Arkitekter och har också kallats för ”den runda skolan”.
  2. Alternativ 2 är det förslag som presenterades på kommunstyrelsens senaste möte och som då fick flest röster när ledamöterna röstade. Förslaget är framtaget av arkitektfirman Sweco och har också kallats ”den fyrkantiga skolan”.
  3. Alternativ 3 är det förslag som centerpartiet la fram vid senaste kommunstyrelsemötet. Det förslaget innebär att man vill bygga en mindre skola, för årskurserna 6-9 och att man samtidigt tar en diskussion om vad som ska hända med Haga- och Västerskolan.

Utse ett huvudförslag och ett motförslag

Innan ledamöterna gick till beslut bestämde ordföranden att mötet skulle ta en paus (ajourneras) i tio minuter så att ledamöterna kunde diskutera alternativen i sina respektive partigrupper.

När mötet återupptogs utsågs först ett huvudförslag, vilket blev alternativ 1.

Nästa moment som följde var att ett motförslag skulle utses genom att de två kvarvarande alternativen ställdes mot varandra. Här kunde inte något odiskutabelt resultat fås fram genom att höra hur ledamöterna röstade, utan så kallad votering begärdes. Det innebär att alla ledamöter fick rösta ja eller nej och att deras röster därefter räknades. Med denna votering fick mötet med minsta möjliga marginal fram alternativ 3 som motförslag till huvudförslaget. Röstsiffrorna blev 19 röster för alternativ 3 och 18 röster för alternativ 2.

Beslutet fattas

Nu ställdes alternativ 1 mot alternativ 3 och precis som nyss begärdes votering för att resultatet skulle kunna fastställas. Denna gång blev resultatet inte lika jämnt utan röstsiffrorna fördelade sig med 23 röster på alternativ 3 och 14 röster på alternativ 1. Med dessa siffror beslutade kommunfullmäktige enligt centerpartiets förslag, vilket innebär att man ska bygga en skola för årskurserna 6-9 och att man i arbetet med den nya skolan samtidigt tar hänsyn till lokalerna på Haga- och Västerskolan.

Vad händer nu?

På frågan svarar kommunchef Per Bäckström att nästa steg blir nu att styrgruppen, alltså representanter för de olika politiska partierna och tjänstemän träffas för att fortsätta arbetet utifrån det beslut som fattades på kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här