Publicerad

Undersökning av det lokala företagsklimatet

Sedan slutat av 1990-talet har Svenskt Näringsliv undersökt det lokala företagsklimatet. Det sker genom en stor årlig enkätundersökning som omfattar mer än 30 000 företag i Sverige.

Nu genomför Svenskt Näringsliv sin undersökning om det lokala företagsklimatet.

Vi uppmanar dig att besvara enkäten

Förra året besvarade 79 företag enkäten, en svarsfrekvens på ca 40%. Du kan vara en av de företagare som får chansen att svara på Svenskt Näringslivs enkät om hur det är att vara företagare i Kungsör. Resultatet av undersökningen visar hur företagsklimatet uppfattas av företagen lokalt, och ger oss i kommunen en indikation på vad som är bra/uppskattat och vad vi ska utveckla ytterligare. Allt för att göra företagande i Kungsörs kommun så smidigt som möjligt. Vi vill veta vad just du tycker. Ditt svar är viktigt för oss, så vi som kommun kan bli ännu bättre. Sista dag att besvara enkäten är 31 mars.

Om undersökningen

Undersökningen handlar om tillstånd och tillsyn, bemötande och service och inte minst handlar den om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän. Den handlar också om samhället i stort. Syftet är att med enkätsvaren förse kommunerna med ett underlag för sitt arbete med att förbättra det lokala företagsklimat.

Resultaten i enkätundersökningen ligger som bas till en årlig ranking av det lokala företagsklimatet i landets samtliga 290 kommuner. Rankingen presenteras på hösten.

Har du frågor och funderingar om näringslivsarbetet i Kungsörs kommun, ta kontakt med näringslivschef Ida-Maria Rydberg.

Mejl: ida-maria.rydberg@kungsor.se
Telefon: 0733610147

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: