Publicerad

Kungsörs kommuns företagsklimat på plats 35 av 290 kommuner

Med tydligt fokus jobbar Kungsörs kommun för ett positivt företagsklimat, och kommunen har klättrat 230 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking sedan 2017.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Resultaten i årets enkätundersökning släpptes den 31 maj. Årets ranking (där kommunerna jämförs med varandra) offentliggörs den 28 september kl. 09.00

Enkätresultat 2022

När Svenskt näringsliv släppte resultatet av sin enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i maj, kunde vi se att Kungsörs kommun gått framåt inom några områden och tillbaka inom några.

Förstora bilden

1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt*Skala: 1 = I mycket hög utsträckning 2 = I ganska hög utsträckning 3 = I varken hög eller låg utsträckning 4 = I ganska låg utsträckning 5 = I mycket låg utsträckning 6 = Inte alls

Nu har resultatet analyserats och en handlingsplan jobbas fram tillsammans med näringslivet.

Ranking 2022

I kommunrankingen, där samtliga kommuners resultat jämförs och rangordnas, når Kungsörs kommun nu plats 35, vilket är en förbättring med 10 placeringar jämfört med 2021!

Kungsör är även den kommun i landet som klättrat mest i rankingen de senaste fem åren, 230 placeringar sedan 2017.

- Jag känner stor stolthet för vårt arbete och för våra företagare i Kungsör. Ett bra lagarbete mellan politiker, tjänstemän och företagare har skapat detta goda resultat. säger Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande.

- Varmt tack igen till alla företag i Kungsörs kommun, och tack till våra medarbetare som gör ett makalöst jobb! Vi fortsätter med den värdefulla dialogen, och ser fram emot nya aktiviteter under höst och vår. säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsörs kommun

Läs mer om undersökningen Lokalt företagsklimat

Du är säkert nyfiken vill läsa mer. Kika in på foretagsklimat.se, där hittar du information om Kungsörs enkätsvar, och förstås kan du även läsa om undersökningen totalt sett samt fördjupa dig i hur det gått för alla landets 290 kommuner.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss!

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsör
Tel 0733-6101147
ida-maria.rydberg@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: