Publicerad

Lokala företagsklimatet - viktig fråga för en kommun

Idag släpper Svenskt näringsliv resultatet av sin enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. Kungsörs kommun håller måttet menar företagen som svarat på enkäten.

Varje år skickar Svenskt näringsliv ut en enkät till företag, som får betygsätta sin upplevelse av det lokala företagsklimatet.

Årlig enkätundersökning

I år har 79 av Kungsörs 755 företag svarat på Svenskt näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Det är ett fortsatt positivt resultat och den satsning som Kungsörs kommun gör inom området Upphandling verkar vara uppskattat av de företag som svarat på enkäten.

Stärkt företagsfokus sedan 2016

Med tydligt fokus från 2016 jobbar Kungsörs kommun för ett positivt företagsklimat. Sedan 2016 har det skapats nya samarbetsytor för en ännu bättre dialog mellan företagen och kommunen, som exempelvis branschträffar, näringslivsgrupp och NKI-grupp. Varje vecka gör kommunen företagsbesök hos lokala företag med viktiga uppföljande träffar kopplat till den utveckling företaget vill ha.

Bygger vidare på det positiva arbetssättet

- Vi är mycket glada och stolta för att vi håller ställningarna som en företagsvänlig kommun som jobbar hårt för ett bra näringslivsklimat. Tillsammans med företrädare för våra företag kommer vi nu att analysera årets resultat och komma fram till vad vi ska fokusera på det kommande året och åren för att fortsätta vår gemensamma resa för ytterligare utveckling. säger Claes-Urban Boström, kommundirektör

- Det är stort för oss att företagen fortsatt ger höga betyg till sin kommun. Jag är stolt över de som varje dag gör sitt yttersta för att ge bästa möjliga service till företagare och medborgare. Vi kommer fortsätta utveckla oss, och företagen hjälper till. Hur ska vi kunna vara bäst på att vara kommun om vi inte får veta vad företagen tycker om oss? Är du nöjd med din kommun, berätta för dina vänner. Om du är missnöjd med din kommun, berätta det för oss. säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef.

- Vi kan med stolthet konstatera att vårt målinriktade arbete med näringslivsklimatet ger frukt. Nu fortsätter detta arbete och kommunen tillsammans med vårt lokala näringsliv skapar detta som ett lag. säger Mikael Peterson, Kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om undersökningen Lokalt företagsklimat

Du är säkert nyfiken vill läsa mer. Kika in på foretagsklimat.se, där hittar du information om Kungsörs enkätsvar, och förstås kan du även läsa om undersökningen totalt sett samt fördjupa dig i hur det gått för alla landets 290 kommuner.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss!

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsör
Tel 0733-6101147
ida-maria.rydberg@kungsor.se

Mikael Peterson, Ida-Maria Rydberg, Classe Boström, Lina Ekdahl

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: