Publicerad

Trygghetsskapande arbete i Kungsör

Sedan 2 år tillbaka arbetar Kungsörs kommunen aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom lägesbilder. Näringslivets inspel är viktig del i arbetet.

Vi har tidigare rapporterat om en väldigt positiv utveckling av totalt anmälda brott till Polisen.
Trenden håller i sig och vi ser en markant minskning med hela 12% av totalt anmälda brott (2020-2021). En väldigt positiv trend med tanke på att Kungsör redan innan hade låg brottslighet! Kommunens löpande ägesbildsrapporteringen har minskat med 32,1% jämfört med 2020.

Genom att arbeta systematiskt med rapportering, lägesbilder och att tillsammans styra våra resurser hoppas vi att detta har en del i utvecklingen vi nu ser. Vi tror på gemensamt arbete och samordnade insatser.

Näringslivet prioriteras i brottsförebyggande arbetet

Näringslivet prioriteras hela tiden, vi vill utveckla och syfte är att få en nära och naturlig dialog samt en bra samverkan med lokala företag. Vi vill gärna vara med och bidra med kunskap kring brottsförebyggande arbete men också skapa nya och tydliggöra befintliga kontaktvägar inom området trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Att bli utsatt för brott som företagare skapar mycket merarbete och genererar i många fall stora kostnader. Här hoppas Kungsörs kommun och Polisen kunna stötta i ett förebyggande arbete som i bästa fall kan bidra till att förhindra att brott begås mot en företagare i Kungsör.

Arbete 2022

Nu börjar planeringen för 2022 års arbete med att kunna stötta näringslivet i Kungsör inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området.
Exempel på vad som planeras under 2022:

  • Kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolis deltar på fastighetsägarträffar.
  • Fortsatt arbete med gemensam tillsyn (Kungsörs kommun, Polis, Västra Mälardalens Myndighetsförbund) av verksamheter som misstänks bedrivas på ett icke korrekt sätt, (osund konkurrens)
  • Fortsätta genomföra lokala trygghetsvandringar där företagare i området bjuds in för att prata säkerhet och förmedla tips och råd kring förebyggande arbete.
  • Säkerhetsträff för företagare verksamma i kommunen

  • Kommunens säkerhetssamordnare och kommunpolis deltar på branschträffar

Hör gärna av dig

Vill du veta mer om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, kanske lämna tips eller på annat sätt har tankar kring hur du och din verksamhet skulle kunna bidra, hör gärna av dig till kommunens säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén
0221-670093, andreas.ahlsen@vmkfb.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: