Publicerad

Trygghetsskapande arbete Kungsör

Sedan 2 år tillbaka arbetar Kungsörs kommunen aktivt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom lägesbilder. Näringslivets inspel är viktig del i arbetet.

Lägesbilderna grundar sig på rapporter som läggs in i ett kartläggnings och analyssystem (Embrace), samt på en nära samverkan med den lokala Polisen.

Lägesbilden som beslutsunderlag

I lägesbilden försöker vi utifrån inkommen data identifiera var, när och hur händelser och incidenter sker i kommunen. Detta är ett beslutsunderlag för att i samverkan styra olika typer av resurser och insatser mot en specifik plats eller problembild i förebyggande syfte.

Näringslivets viktiga roll

Näringslivet är en otroligt viktig aktör i vårt gemensamma trygghetsarbete och från kommunens och Polisens sida träffar vi löpande företagare och samverkar med näringslivet när det gäller dessa frågor. Det är ett prioriterat område som vi hela tiden vill utveckla och där syfte är att få en nära och naturlig dialog samt en bra samverkan med lokala företag.

Exempel på företagsträffar med trygghetstema

  • Två digitala säkerhetsträffar riktade till lantbrukare
  • Fysiska trygghetsvandringar i Företagspark Sliparen och längs Kungsgatan

Nätverk, information och trygghetsåtgärder

Säkerhetsträffar och trygghetsvandringar genomför vi i syfte att skapa kontakter, prata larmvägar, informera om hur kommun och Polis arbetar i nära samverkan och att titta på konkreta fysiska brottsförebyggande åtgärder.

Gemensamma insatser mot osund konkurrens

Polis, säkerhetssamordnare och Västra Mälardalens Myndighetsförbund samverkar kring gemensam tillsyn och eventuella insatser mot näringsverksamheter som bedrivs på felaktiga grunder (osund konkurrens). Ett sätt att motverka oseriösa verksamheter och att skapa rätt förutsättningar för de som bedriver en seriös verksamhet.

Färre brott i Kungsör

Vi har ett bra läge i Kungsör med relativt få händelser.
Jämför vi totala antalet polisanmälda brott januari-augusti 2021, med samma period 2020, ser vi en minskning i Kungsör med ca 20%. Denna positiva trend noteras även i lägesbildsrapporteringen som minskat jämfört med 2020.
Vad minskningarna beror på är svårt att svara på, men genom att i samverkan arbeta systematiskt med rapportering, lägesbilder och att tillsammans styra våra resurser hoppas vi ger effekt.

Hör gärna av dig

Vill du veta mer om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, kanske lämna tips eller på annat sätt har tankar kring hur du och din verksamhet skulle kunna bidra, hör gärna av dig till kommunens säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén
0221-670093, andreas.ahlsen@vmkfb.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: