Publicerad

Kungsörs Mekaniska Verkstad tar klivet för klimatet

Naturvårdsverket beviljar Kungsörsföretaget Klimatklivet som gör det möjligt för KMV att satsa på fossilfri fjärrvärme. En investering som gynnar såväl klimatet som intilliggande företag.

Mattias Nettelbladt; KMV Ida-Maria Rydberg, Kungsörs kommun

Kungsörs Mekaniska Verkstad (KMV) byter ut oljepannan mot fossilfri fjärrvärme

Välkommen satsning för klimatet

KMVs satsning på 1,6 miljoner har möjliggjorts med medel från Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet. Stödet står för 45 procent av investeringen.

Genom att byta till fjärrvärme minskar KMV koldioxidutsläppen från verksamhetens uppvärmning med cirka 95 procent. Det motsvarar utsläppen från nästan 700 personbilar per år, sett till genomsnittlig körsträcka.

KMVs investering gynnar även andra företag som nu har möjligheten att koppla in sig på fjärrvärmenätet

En viktig satsning för Kungsör

Kungsörs kommun gick in som delägare i Energikontoret Mälardalen i april 2021.

- Förutsättningar för tillväxt och utveckling ska finnas för lokala företagen när de vill. Vi är mycket positiva till att Naturvårdsverkets investeringsstöd gynnar såväl KMV som intilliggande företag. Säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsörs kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: