Publicerad

Nya regler för botox och fillersbehandlingar

Den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar börjar snart att gälla

Det innebär att från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers och botox. Det är Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) som har tillsynsansvar enligt den lagen. Mer information finns i Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU22 på www.regeringen.se samt övrig information finns på www.ivo.se.

Vad gäller för tatuering m.m.?

För följande hygieniska behandlingar i Arboga & Kungsörs kommuner är det fortfarande Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) som har tillsynsansvaret:

  • Behandling där tatueringsfärg injiceras i huden
  • Behandling där något annat ämne än ett läkemedel injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi
  • Behandling där ett ämne ytligt injiceras i hud eller slemhinna genom användandet av en nål eller något annat stickande verktyg.

Undantag finns dock om behandlingen ovan innebär att det injiceras läkemedel, blod eller ämnen avsedda att användas för att fylla ut hud eller slemhinna. I de fallen är det lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som gäller.

Numera är det även anmälningspliktigt att anmäla sin verksamhet till VMMF om det finns risk för annan smitta än blodsmitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare var det bara risk för blodsmitta som var anmälningspliktigt.

Vad behöver verksamheter göra?

Om en verksamhet idag utför eller planerar att utföra behandlingar för fillers, botox eller annat ingrepp som omfattas av den nya lagen, behöver denna snarast anmäla sin verksamhet till IVO.

Om verksamheten endast utför behandlingar som inte omfattas av IVOs tillsynsområde, räcker det med att denne är anmäld hos VMMF. Om verksamheten numera omfattas av reglerna ska en anmälan om detta lämnas in till VMMF senast 1 september 2021. Verksamheter som redan idag har registrerat denna typ av behandling hos VMMF behöver inte göra någonting.

Övrig information

För den som vill uppdatera sina kunskaper har Socialstyrelsens en kort gratis webbutbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg, som även kan vara tillämpbar för er verksamhet.
Webbutbildningen hittar du här: Utbildning och material, covid-19 - Socialstyrelsen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: