Publicerad

Länsstyrelsen och Regionen förklarar och svarar på frågor

Sedan januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan begränsas eller stängas för att förhindra smittspridning.

Vad är det egentligen som gäller? Hur fungerar tillsynen och vilka föreläggande finns? Hur ser smittläget ut i Västmanland? Hur långt har vi kommit i vaccinering?

Svenskt Näringsliv, Företagarna, Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland välkomnar dig till ett digitalt möte för att informera och svara på frågor. Allt för att underlätta för dig som företagare.

Deltar gör Landshövdingen Minoo Akhtarzand,
Louise Klofelt och Petteri Hällström från Länstyrelsen i Västmanlands tillsynsfunktion,
Jonas Ekström, överläkare och vaccinationssamordnare, Region Västmanland, Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv och
Thomas Byström, regionchef, Företagarna.

Väl mött,
Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland

Om mötet

Tid: 2021-06-02 kl 11.30-12.30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams (länk skickas till dig dagen innan mötet).
Kontakt: Linda Bergström linda.bergstrom@svensktnaringsliv.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: