Publicerad

Företagsservice - svar på företagsfrågor

Torsdag 27 maj har vi drop-in hos Företagsservice, kl 9.00-9.30. Här kan du få svar på frågor om din utbyggnad/nybygge, livsmedelshantering, brandskydd, energifrågor och mycket mer

Du som företagare i Kungsör är alltid välkommen med dina frågor och inspel till oss. För att underlätta för dig har vi Företagsservice. Här träffar du kommunala tjänstepersoner, och handläggare som hjälper till med ditt specifika ärende.

Vad undrar du?

Du kan exempelvi ställa frågor om bygglov, livsmedelsverksamhet, miljötillstånd, markupplåtelse, brandskydd, brottsförebyggande arbete, hur du kan energieffektivisera din verksamhet och en massa annat!

Länk till träff

Vi har drop-in för dig kl 9.00-9.30. Ingen föranmälan krävs

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: