Publicerad

Marknadsföringsstöd för hållbara affärsidéer

Du som har en verksamhet som tillhandahåller varor eller tjänster som bidrar till en bättre miljö kan söka stöd från Region Västmanland för marknadsföringsinsatser. Ansök senast den 31 maj 2021

Stödet riktar sig till företag som tillhandahåller varor eller tjänster som bidrar till lösningar på klimat- och/eller miljöproblem.

Varorna eller tjänsterna kan exempelvis bidra till:

  • minskad miljö- och klimatpåverkan hos kund eller slutanvändare
  • resurseffektivisering eller cirkulära resursflöden

För att kunna söka marknadsföringsstödet ska företaget:

  • ha arbetsställe registrerat i Västmanland
  • bedriva aktiv näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skatt
  • ha ett erbjudande där varor eller tjänster kan bidra till lösningar på klimat- och/eller miljöutmaningar
  • kunna visa hur hållbarhet har integrerats i den egna verksamheten, till exempel i policy, strategi eller styrning

När ska ansökan skickas in?
Ansökan ska vara inkommen senast den 31 maj 2021

När ska investeringen göras?
Investeringen ska göras efter att ditt ärende bifallts av Region Västmanland. Du får inte ha påbörjat eller beställt marknadsföringsinsatsen innan du ansöker om stödet.

När utbetalas stödet?
Du ansöker om själva utbetalningen i efterskott när du har haft kostnader och betalat dem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: