Publicerad

Kungsör är bäst i Västmanland enligt företagen

Varje år mäts kommunernas myndighetsutövning och även 2020 visar på goda resultat i Kungsör

I senaste mätningen om kundnöjdhet (NKI- Nöjd Kund Index) får Kungsör ett positivt resultat, NKI för Kungsör uppgår till 79, vilket är en bra nivå. Kungsör hamnar på plats 23 av de 193 deltagande kommunerna, det innebär en första plats i Västmanland.

Företagens upplevelse av servicen

I rapporten beskriver företagen en ökad flexibilitet från kommunens sida gällande tillsynsärenden, där fysiska möten bytts mot telefon, mejl och andra digitala plattformar. Handläggarnas insatser har också bidragit till en positiv upplevelse då en del företagare upplevt att handläggarna varit extra lyhörda och hjälpsamma. Trots pandemin har det varit en snabb och effektiv handläggning av ärenden, detta har varit väldigt uppskattat och en positiv överraskning för många.

Stolta att företagen uppskattar servicen

- I Kungsör är vi självklart mycket glada och stolta över att företagen uppskattar den service och bemötande de får av främst vårt myndighetsförbund. Frågorna som ställs till företagen i den enkät som SKR skickar ut berör främst Västra Mälardalens Myndighetsförbund och deras verksamhet. Att vi då tillsammans med Arboga har ett uppskattat och effektivt myndighetsförbund är viktigt för oss och våra företag. säger Claes-Urban Boström, kommundirektör Kungsörs kommun

Förenklar och underlättar för företagen

- Jättekul att förbundet fått så bra resultat i företagsundersökningen!
Det är väldigt viktigt för oss att ha en hög service och ett bra bemötande i alla kontakter och vi jobbar kontinuerligt med att försöka förenkla och underlätta för företagen.

Något som företagen har efterfrågat är e-tjänster och i fredags lanserades de första e-tjänsterna inom miljö- och hälsoskydd. Nu kan exempelvis en företagare som ska starta en ny livsmedelsverksamhet anmäla det i vår e-tjänst. Det gör det mycket enklare och smidigare för företagaren! säger Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef på Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Om Sveriges kommuner och regioners undersökning

Nöjd kund-index är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning som genomförs löpande under året. Totalt deltar cirka 190 kommuner och undersökningen genomförs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: