Publicerad

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning

Se hit fastighetsägare i Västmanland! Om fossilt bränsle används i ert bestånd kan vi hjälpa er konvertera till hållbara alternativ.

Investeringsstödet #Klimatklivet kan täcka så mycket som 65 procent av konverteringskostnaden – och hjälpen från oss på Energikontoret i Mälardalen är helt kostnadsfri.

Bostadssektorn står för en stor del av Sveriges energianvändning. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviserande åtgärder och bryter sitt #fossilberoende har betydande #miljönytta – och får bättre ekonomi. Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket som delas ut till företag, regioner, kommuner, föreningar, stiftelser och bostadsrättsföreningar för åtgärder som minskar utsläppen av gaser som påverkar klimatet.

Vi tar fram er Klimatklivetansökan tillsammans – kontakta oss gärna!

https://energikontor.se/smartare-energianvandning/

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: