Publicerad

Läget hos företag i Kungsör

Året 2020 var ett år som påverkade oss alla på olika sätt. Kungsörs kommun fortsätter via näringslivskontoret dialogen med de lokala företagen och olika näringslivsorganisationer.

I Kungsör är vi måna om dialogen med företagen, det är ovärderligt att få veta hur vardagen fungerar och förstås hitta möljigheter att stötta på de sätt vi kan.

Hur mår det lokala näringslivet?

När vi frågar företagen i Kungsör hur läget är, berättar de att pandemin fortsätter göra avtryck i verksamheterna. Branscher som är mycket törnade är restauranger, caféer, konferensanläggning och så även besöksmål. Än så länge vet vi ett företag som lägger ner sin verksamhet, i en direkt följd av pandemin.

Vi får signaler om känsligheten hos hälso- och friskvårdsbranschen (massage, gym osv). Här ser vi positiva exempel på personliga tränare som lyfter ut sina verksamheter i friska luften, digitala yogapass och även digitala samtal med mental coach eller terapeut. Massage är såklart en utmaning, här gäller munskydd på såväl kund som massör.

Företagsstöd hos näringslivsorganisationer

Möbelbranschen och vissa industrier upplever utmaning med råvaruleverans. Vi har ett stort skyddsnät av näringslivsorganisationer som var och en hjälper till att lotsa, lyfta lokala utmaningar nationellt samt vara samtalsstöd till företag som upplever att det är tungt (inom områden där vi inte räcker till lokalt)

Flera branscher har lyft i krisen

Vi har samtidigt företag i Kungsör som pandemin till trots, går väldigt bra. Den som tittade på senaste företagsfrukosten Öppnas i nytt fönster. kunde höra Patrik Lund från JEMP Guld berätta om hur tufft deras 2020 var, men att det nu är på uppgång. Han menar att det är en ljusnande framtid som skymtar för många Kungsörsföretag, något som vi även hör på våra företagsbesök och samtal med företagen. Bland annat hör vi om positivt resultat totalt sett för de gröna näringarna.

Har du frågor om Kungsörs kommuns näringslivsarbete? Kontakta Näringslivskontoret
Telefon: 0733610147
E-post: foretag@kungsor.se

Lina Ekdahl, Mikael Peterson, Tomas Olsson, Claes-Urban Boström. Bild från företagsbesök hos Norrby Gård

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: