Publicerad

Polisen ser våg av inbrott i företagsbilar - Förvara inte tankkort eller värdehandlingar i bilarna

Förvarar du tankkort i din företagsbil? Då är det klokt att i förebyggande syfte se över och ändra den rutinen.

Polisen i region mitt (Gävleborgs län, Västmanlands län, Uppsala län) informerar om att de just nu ser en våg av inbrott i företagsbilar där syftet är att komma över tankkort och i vissa fall serviceböcker.

Bara i Polisregion mitt drabbades 20 företag och 50 fordon under november månad.

Vad kan vi göra för förebyggande åtgärder?
Se till att INTE förvara tankkort eller andra värdehandlingar i bilarna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: