Publicerad

Åtgärder för lokala företag

Krisen är inte över, Kungsörs kommun fortsätter med åtgärder för näringslivet.

Vi behöver tillsammans stoppa smittspridningen och vi behöver tillsammans stötta de lokala företagen.

Vi måste hjälpas åt

- Det är onekligen tufft för många just nu och vi alla måste hjälpas åt på bästa möjliga sätt. Förutom att näringslivskontoret stöttar upp extra och jobbar hårt nu för att hjälpa våra företag, kommer vi även att bidra till vårt lokala näringsliv på det sätt vi kan inför julen. Säger kommundirektör Claes-Urban Boström

- Det är en svår tid nu och framöver för många av våra företagare. För att hjälpa till i denna tid så drar vi vårt strå till stacken från Kungsörs kommun. Det är viktigt att stötta det lokala näringslivet i syfte att kunna överbygga denna kris. Slutligen ett citat från Tage Danielssons dikt Droppen Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!

Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunens åtgärder

Tillsammans med företagen diskuterar vi hela tiden vilka stöd som behövs och vad kommunen kan göra. Just nu pågår nedanstående åtgärder:

Dialog med näringslivet

 • Digitala dialogmöten med lokala näringslivet
 • Digitala företagsbesök
 • Kommunen utökar lotsfunktionen med stöd också i frågeställningar som rör de stödpaket som presenterats
 • Samverkansforum mellan kommun och näringslivet för att söka gemensamma lösningar
 • Hög tillgänglighet - telefon/mejl/nyhetsbrev
 • På hemsidan samlas information som är aktuell och pedagogisk

Lokal handel

 • Avgiftsbefrielse för uteserveringar och torghandel april - december 2020
 • Butiksverksamheter ges möjlighet att flytta ut bord och varor på gatorna för att visa upp sig
 • Uppmanar att handla lokalt
 • Uppmanar kommunanställda att nyttja friskvårdsbidraget till att köpa aktiviteter lokalt

Investeringar och upphandling

 • Planerat underhåll av offentliga lokaler tidigareläggs
 • Tidigarelägger investeringar
 • Tidigarelägger direktupphandlingar

Kompetens och utbildning

 • Framtagande av nya utbildningar efter näringslivets behov.
 • Kompetensbank lokalt (Västra Mälardalen)


- Företagen fortsätter kämpa sig genom krisen. Vi är i den här pandemin tillsammans och vi kan ta oss ur den tillsammans. Näringslivskontoret stöttar upp med tillgänglighet och lotsning för det lokala näringslivet. Säger näringslivschef Ida-Maria Rydberg

Vart vänder du dig?

När ditt företag behöver stöttning eller mer information om insatserna riktade till företagen från regeringen -

Kontakta kommunens näringslivschef Ida-Maria Rydberg 0733-610147
ida-maria.rydberg@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: