Publicerad

Vinnova finansierar innovationer i coronakrisens spår

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför.

Bild från Vinnovas webbplats

Med det här erbjudandet ger Vinnova stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid.
(Länk till ansökan kommer längre ner i inlägget)

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Ansökningar ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av corona.

Vem kan söka?

Projekt om minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande parter måste vara juridiska personer.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. Krav på medfinansiering kan finnas. 10 miljoner är avsatt till varje bedömningsomgång.

Viktiga datum

I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

Mer information hos Vinnova


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: