Publicerad

Hitta nya kunder med digital synlighet

I rådande situation har vi tillsammans i Västra Mälardalen dialogmöten med aktuella teman. Nästa dialogmöte handlar om Digital marknadsföring

Fredrik Hallberg

Konsten att synas digitalt blir ett allt viktigare ämne och kanske är de digitala verktygen en lätt match?

Expert på kopplingen mellan digitalisering, marknadsföring och affärsutveckling

Fredrik Hallberg är från Köping. Han är en av Sveriges ledande experter i hur marknadsföring och innovation bidrar till tillväxt. Han var en av landets första digitala strateger
och har nu närmare 25 års erfarenhet av vilka utmaningar den digitala transformationen kan innebära. Fredrik har konsulterat globala varumärken,
digitala start-ups, tech-giganter, samt lokala handlare och varumärken. Han
har undervisat på Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet, KTH Executive Education, IHM Business School,
Hyper Island, Berghs och Dentsu Digital Academy.

Idag är Fredrik verksam i bolaget Polarsken, en internationell partner till The Commercial Works, som bistår kunder med att implementera ett forsknings- och evidensbaserat synsätt i sin organisation.

Vi ser fram emot att ha Fredrik med vid vårt tredje dialogmöte med våra företag i Västra Mälardalen.

Räckvidden är avgörande

Fredrik pratar om hur räckvidd är avgörande för tillväxt. Företagets förmåga till överlevnad styrs av kundernas efterfrågan, men även om säljmålen är tydligt specificerade så är vägen till tillväxt ofta motstridig. Olika delar av organisationen har olika förslag till hur varumärken växer. Nya kunder och nå brett står i tydlig kontrast till lojala kunder och nå rätt. Så beroende på vem
du frågar, både internt och externt, så är vägen till tillväxt aldrig densamma.

29 juni kl 08.00 startar länkmötet

Vi startar upp kl 08.00 måndag 29 juni. Du är varmt välkommen via länk

För länk till dialogmötet, kontakta Ida-Maria Rydberg
ida-maria.rydberg@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: