Publicerad

Positiv trend håller i sig enligt Kungsörsföretagen

En viktig pusselbit för att bygga ett positivt företagsklimat är god dialog och relation mellan företag och kommun

Varje år frågar Svenskt näringsliv Sveriges företag hur de upplever det lokala företagsklimatet. 26 maj offentliggjordes resultatet för 2020 på foretagsklimat.se

Milstolpen 4,0 är nådd

I enkätundersökningen svarar företagen på frågor om det lokala företagsklimatet och de ger även sin kommun ett sammanfattande omdöme. I årets undersökning ger Kungsörsföretagen kommunen det sammanfattande omdömet 4,0, vilket är något av en milstolpe i sammanhanget och bäst i länet

Kommunens näringslivsarbete i dialog med företagen

- Att vi går framåt i år igen känns otroligt bra och vi kommer fortsätta kämpa för att öka lite till. Vi har satt upp målet att nå topp 50 och hoppas nå det till år 2022. Vi ska försöka ta ett steg i taget och så fort vi når topp 50 lägger vi upp ribban ett snäpp till. I sig är inte rankingen det viktiga utan det är det arbete vi gör för att få dessa resultat och än så länge verkar våra företagare tycka att vi gör rätt saker och eftersom vi gör alla förbättringsåtgärder i dialog med dem så är det kanske inte så konstigt. Stort arbete av våra anställda som lägger ner själ och hjärta för att vi ska få ett riktigt bra näringslivsklimat. säger Kungsörs kommundirektör Claes-Urban Boström

Framåt inom flera områden

I undersökningen finns frågor om attityder från allmänheten, såväl som infrastruktur, information och service. Kungsör förbättrar sitt resultat inom flera områden. I länet tar även Arboga och Surahammar positiva kliv i årets undersökning.


Vill du veta mer om kommunens näringslivsarbete, eller har du frågor och inspel?
Kontakta gärna näringslivschef Ida-Maria Rydberg

ida-maria.rydberg@kungsor.se
0733610147


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: