Publicerad

Omställningsstöd för företag som drabbats ekonomiskt av covid-19

Med anledning av den pågående Coronapandemin avsätter Region Västmanland 5 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt.

Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Upp till 80 procent,
max 100 000 kronor

Stödet kan lämnas med upp till 80 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr och är i ett första steg sökbart till och med 30 september 2020. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västmanland prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst.

Exempel på stödberättigande kostnader

  • Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
  • Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
  • Särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
  • Kostnader för extern utbildning och kompetensutveckling för att bredda verksamheten
  • Lönekostnader (som inte omfattas av andra stöd) för personal som är i stödberättigad extern utbildning kopplad till omställningsåtgärder.

Kontakta Region Västmanland för mer information

Hur görs ansökan? När ska investeringen göras? När kan stödet betalas ut?
Svar på dessa frågor hittar du hos Region Västmanland


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: