Publicerad

Kungsör fortsätter förbättra servicen för företagen och är nu topp i länet

Ranking NKI 2019

Kungsör förbättrar resultatet och förflyttar sig sexton placeringar uppåt jämfört med förra året i Sveriges kommuner och regioners löpande undersökning om hur företag upplever servicen i sin kommun.

I Kungsör och Arboga är det Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) som har hand om myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. I den årliga undersökningen Nöjd kund index (NKI) som utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) mäts företagsklimatet i Sveriges kommuner. De myndighetsområden som mäts är: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet i undersökningen baseras på de svar företagare i Kungsör lämnat i den enkät som skickas ut av SKR och SBA. Målet för mätningen är att få gröna staplar inom samtliga myndighetsområden.

Kungsör visar ett mycket positivt resultat och hamnar på plats 21 av de 173 deltagande kommunerna, det ger en första plats i Västmanland.

Utvecklingsarbete och dialog stärker företagsklimatet

-Att ge företagarna en hög service är viktigt för kommunen och det är viktigt att förbundet har en bra dialog med företagen. Här på Västra Mälardalens Myndighetsförbund är det ett kontinuerligt utvecklingsarbete som vi hela tiden har fokus på och det är glädjande se att vårt arbete ger resultat. Mätningen visar både på våra styrkor och förbättringsområden och den hjälper oss att hela tiden utveckla vår verksamhet, säger Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef på Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Gott bemötande och bra resultat

Från Kungsörs kommuns sida är vi mycket glada för resultatet som visar att vi har ett mycket bra myndighetsförbund som hanterar dessa frågor åt oss och Arboga. Att företagen upplever att de får en hög service och ett bra bemötande är mycket viktigt för oss som kommun, säger Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsörs kommun

Aktivt förändringsarbete för det lokala näringslivet

I Kungsör har vi en nära dialog med det lokala näringslivet. Vi har sedan en tid tillbaka Företagsservice, där kommunen och Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) tillsammans träffar företag för en smidigare behandling av företagens frågor. Vi anordnar Företagsservice både i storformat med drop in, och enskilda möten hos företagen.

Medarbetare i Kungsörs kommun, Köpings kommun, Arboga kommun och VMMF har deltagit i utbildningen Förenkla helt enkelt för att få en större förståelse för kommunens företag och deras behov.

Om Sveriges kommuner och regioners undersökning

Nöjd kund-index är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning som genomförs löpande under året. Totalt deltar cirka 170 kommuner och undersökningen genomförs i samarbete med Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: