Publicerad

Ansökan om stöd för korttidsarbete öppnar 7 april

Nu har Tillväxtverket öppnat ansökan om stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.

Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (så kallad permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

 


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: