Publicerad

Beredd – inte rädd
workshop online
om effektiv krisledning i företag

Fredag 27 mars kl 10.00-11.30 håller Metis Service AB en workshop online där du får kunskaper om hur du på ett enkelt sätt skapar bättre förutsättningar för beslut och ledning i händelse av en kris.

Informationsbild Metis service AB

Covid-19 sätter allas vår krisberedskap på prov. Vet du hur ni skulle agera om er organisation drabbas? Hur går ni tillväga för att fatta beslut om att åka på inköpsresa, delta i en mässa eller tillåta kundbesök? När är det dags att börja planera för att verksamheten måste styras om?

27 mars kl 10.00 -11,30 bjuder Metis Services AB in dig till en kostnadsfri workshop online. 90 minuter där de delar med sig av sina kunskaper om hur du på ett enkelt sätt skapar bättre förutsättningar för beslut och ledning i händelse av en kris. Du kommer att introduceras till metodik för både riskanalys och operativ ledning i händelse av en kris – det man inom polisen och militären kallar stabsmetodik.

Ni gör tillsammans en enklare scenarioövning och en kortare reflektion för att du ska få testa hur förberedda du och din organisation är.

Därefter går ni igenom enkel men beprövad metodik för att med enbart penna, papper och kanske några post-itlappar skapa överblick, analysera risk, bedöma möjlig händelseutveckling, omfallsplanering och, framförallt, skapa förutsättningar för informerade beslut.

Förutom dina anteckningar kommer du att få en mall för en enkel men effektiv beslutsprocess enligt stabsmetodikens grunder.

Dag: Fredag 27 mars
Tid: 10.00-11.30 (inkl frågestund)Länk skickas till anmälda


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: