Publicerad

Vi skulle bli väldigt glada om ni tar er tid och svarar på Svenskt Näringslivs enkät

Ett bra företagsklimat skapar goda förutsättningar för ett växande Kungsör

 

Vad är egentligen ett bra företagsklimat? En svår fråga, men för oss är det summan av dialogen, samarbetet och förståelsen för varandra i förhållandet mellan kommun och näringsliv.

Ett bra företagsklimat skapar en del av förutsättningarna för vårt växande Kungsör och påverkar företagens möjligheter att rekrytera, företagens möjligheter att etablera sig, företagens möjligheter att utvecklas med mera.

Det ska alltså vara enkelt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag i Kungsör, vilket vi arbetar för varje dag och fortsätter med. Företagsklimatet påverkar företagens möjligheter, och i förlängningen även Kungsörs attraktivitet i syfte att locka till sig nya företag, nya invånare och nya besökare för att kunna växa.

Den närmaste tiden har flera av er företagare möjligheten att besvara Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat, det vill säga hur du som företagare upplever företagsklimatet i Kungsör. Svara på den, det ger oss alla en riktning för vårt gemensamma framtida arbete för ett fortsatt växande Kungsör.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: