Publicerad

Projekt för utveckling i Kungsör

Kungsör är en del av Leader Södermanland, där utveckling av landsbygden är i fokus. Under den senaste programperioden har flera Kungsörsprojekt tilldelats medel.

Leaderprojektens övergripande syfte är att stärka utvecklingskraften på landsbygden. Arbetsmetoden utgår från ett brett lokalt engagemang där många kommuninvånare engageras och bidrar med sin kreativitet och med ideella arbetsinsatser för att utveckla livskvalitet och innovativa servicelösningar. Det handlar också om att ta vara på redan befintliga verksamheter och ge dem möjlighet att utvecklas

Flera Kungsörsprojekt

Just nu pågår flera Kungsörsprojekt som fått medel från Leader. Bland annat "Valskogbygden i utveckling", "Maker Space Kungsör", "Good Enough"
I länken nedan kan du läsa om beviljade projekt.

 Har du tankar och idéer när det gäller landsbygdsutveckling i Kungsr? Ta gärna kontakt med Ida-Maria Rydberg, näringslivschef

0733-610147
ida-maria.rydberg@kungsor.se

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: