Publicerad

Unik ledarskapsutveckling i Kungsör

I Kungsör är ledarskapsträning en naturlig del av vardagen för alla chefer. Något som är unikt för kommunen är att det finns en egen ledartränare och ett internt program för ledarskapsutveckling på plats – här satsas stort på att leda sig själv och att leda andra.

Träningen består av en blandning av teori och praktik som bidrar till gemenskap och gemensamt tänk.

Alla kommunens chefer deltar i ledarskapsträning för att få ännu bättre förutsättningar och kunskap om att leda sig själv, att leda andra och att leda utveckling i förändring. Träningen kretsar kring ledarens uppdrag, ledarens utveckling och utmaningar samt teamets utveckling och utmaningar. Fokus ligger på det som sker i och mellan människor.

- Mycket handlar om att bli trygg i sig själv, känna in de vi möter innan vi leder och göra rätt sak på rätt sätt, berättar Magnus Tångring, HR-specialist och ledartränare i Kungsör.

Träningen består av en blandning av teori och praktik som bidrar till gemenskap och gemensamt tänk. Nätverkande mellan kommunens chefer ger insyn och samsyn i varandras verksamheter och utmaningar. Samtidigt får cheferna verktyg, fördjupade kunskaper och möjlighet att ta hjälp av varandra. Repetitioner och tid för reflektion ger resultat och förankring i det dagliga arbetet.

Modigt, tydligt och engagerande

Ledarskapsträningen startade upp i större skala 2016, på initiativ av ledningsgruppen och HR-chef Anne-Britt Hansson Åkerblom. Med önskan om kontinuerlig ledarskapsutveckling rekryterades Magnus Tångring för att leda träningen internt. Magnus kom till Kungsör med mångårig erfarenhet inom förändringsarbete, beteendeekonomi och ledarskapsutveckling, dessutom är han legitimerad naprapat. Med den bakgrunden väver Magnus in neurovetenskap och positiv pyskologi i ledarskapsträningen.

- Jag tror att alla vill lyckas med det de gör. Nyckeln till långsiktig och hållbar utveckling är i kombinationen av en kultur, en tydlig strategi och en styrning som alla förstår och vill vara delaktiga i, säger Magnus Tångring.

Utvecklingsprocessen för ledarskapsträningen är framtagen tillsammans med cheferna i Kungsörs kommun och ett gemensamt ramverk byggs med samsyn och trygghet. Processen har resulterat i tre ledord för ledarskapets ramverk i Kungsör – modigt, tydligt och engagerande.

- Det är tillåtet att provtänka och provgöra för att träna på att göra rätt saker på rätt sätt. Det krävs mod att lyfta blicken och se vad som är viktigt för oss, berättar Magnus Tångring.

Minskad sjukfrånvaro och större nytta

Att ledarskapsträning är viktigt att satsa på visar sig bland annat i hur bra medarbetare mår. Sedan ledarskapsträningen infördes har exempelvis sjukfrånvaron gått ner från 8,9 procent i januari 2017 till 4,9 procent i december 2019.

- Våra ledare utvecklas i att bygga bra tillstånd, relationer, trygghet, tillit och ta reda på vad både individ och grupp vill, förklarar Magnus Tångring.

Frågar vi deltagare vilken nytta ledarträningen ger så är listan på fördelar lång. Överlag är det tydligt att förståelse och samsyn ger en större medvetenhet hos kommunens chefer som skapar positiva synergieffekter och leder till tryggare ledarskap. Den positiva effekten förstärks när alla utvecklas samtidigt, med ett gemensamt språk och verktyg. Bättre samarbetsformer och lägre prestige bidrar också till en bättre stämning och större helhetsförståelse.

- Jag lär mig och känner mig starkare som ledare, intygar en av cheferna i ledarskapsträningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här