Publicerad

Alla tjänar på ett positivt företagsklimat

Idag skickar Svenskt Näringsliv ut sin årliga enkät om det lokala företagsklimatet. Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden.

Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

En viktig pusselbit i kommunens näringslivsarbete

Varje år låter Svenskt näringsliv ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Vi som kommun kan inte påverka allt, men inom de områden vi kan vill vi undanröja hinder och utmaningar för våra lokala företag. Det kan bland annat handla om tillstånd och tillsyn, bemötande och en tillförlitlig och smidig ärendehantering. Kungsörs arbete för ett bättre företagsklimat, är en viktig pusselbit om vi även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag. Alla tjänar på ett positivt företagsklimat.

Uppdaterade frågor

Denna gång har frågorna uppdaterats något. Uppdateringen innebär att enkäten och rankingen riktas tydligare mot områden som kommunen kan påverka. Många kommuner har under flera år jobbat aktivt med insatser för att stärka företagsklimatet i kommunen. Dessa positiva förändringar innebär att fokuset i enkäten och rankingen behöver följa efter. Syftet med uppdateringen är också att inkludera frågor som har fått större betydelse för det lokala företagsklimatet.

Har du frågor om Kungsörs näringslivsarbete, tveka inte att ta kontakt med oss
Ida-Maria Rydberg, Näringslivschef
Telefon: 0733610147
E-post: ida-maria.rydberg@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: